Общи условия за ползване на услугите достъпни на уебсайта menu24.bg.

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия преди да използвате услугите предлагани от уебсайта. Ако не сте съгласни с условията, моля, не използвайте уебсайта и услугите предлагани на него.

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящият документ представлява общите условия за ползване на услугите достъпни на уебсайта menu24.bg.

1.2. menu24.bg е онлайн платформа за поръчка на храна, която е посредник между ресторанти, предлагащи доставка на храна, и клиента, който поръчва храна.

2. СОБСТВЕНОСТ НА ПЛАТФОРМАТА

2.1. menu24.bg е собственост на "Алиенс Тех" ЕООД, EИК 203201206, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Тодор Каблешков 4

2.2. Данни за контакт:
- електронна поща: office@menu24.bg
- телефон: 0898 258 096

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Платформата: е уебсайтът menu24.bg, който предоставя услугата поръчка на храна онлайн.

3.2. Клиент: е физическо или юридическо лице, на или над 18 години, което прави поръчка на храна през платформата или създава акаунт в платформата.

3.3. Ресторант: е юридическо лице, което предлага ястия, храни и напитки от своето меню, онлайн през платформата menu24.bg.

3.4. Поръчка: е изпращането на заявка за "Доставка" или "Вземане от място", с избрани от клиента ястия, храни и напитки към Ресторанта през онлайн платформата.

3.5. Акаунт: раздел от платформата menu24.bg, до който Клиента получава достъп, след като успешно и по собствено желание се регистрира в платформата. Акаунта на клиента включва име, фамилия, електронен адрес, телефон парола, история на направените поръчки от клиента, въведени адреси за доставка от клиента.

3.6. menu24.bg: "Алиенс Тех" ЕООД, EИК 203201206

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЕ

4.1. Общите условия на menu24.bg обвързват всички Клиенти на онлайн платформата за поръчка на храна - menu24.bg, които използват платформата, без значение дали имат създаден акаунт в нея или не.

4.2. Всяко използване на уебсайта menu24.bg и услугите предлагани на него, означава че Вие сте се запознали внимателно с общите условия на платформата menu24.bg и сте се съгласили с тях.

4.3. menu24.bg си запазва правото да променя и актуализира общите условия на платформата, като при всяка промяна, актуалната информация се публикува в настоящата страница Общи условия. Необходимо е да преглеждате този документ периодично, за да сте запознати с актуалните условия. При всяко подаване на поръчка за храна се прилагат актуалните към момента общи условия.

5. ЦЕНИ

5.1. Цените в уебсайта menu24.bg се управляват от съответния Ресторант. Всеки ресторант има право да променя цените в своето меню по всяко време и промените се отразяват веднага в платформата.

5.2. Цените на ястията не включват цените за кутии / опаковки / амбалаж. Кутиите, опаковките, амбалажът, се заплащат отделно, като съответната цена се определя от ресторантите и се начислява автоматично.

5.3. Всички цени в уебсайта menu24.bg са с включено ДДС.

6. ДОСТАВКА

6.1. Доставката се извършва от ресторанта, към който е направена съответната поръчка, или чрез куриер, с който ресторантът работи.

6.2. Цените и условията за доставка се определят от съответния ресторант и са публикувани в страницата на ресторанта в уебсайта menu24.bg

6.3. menu24.bg не определя условията и цените за доставка, както и не носи отговорност за времевото изпълнение на поръчките.

7. ПОРЪЧКА

7.1. Клиентът избира стоките, които иска да поръча. Финализира поръчката си, чрез натискане на бутона "Завърши поръчката". Клиентът получава Имейл, който съдържа пълна информация относно Поръчката (данни на Клиента и избрани стоки, адрес за доставка, начин на плащане). С потвърждаването на поръчката от Ресторанта, за което Клиента отново получава Имейл, договорът за онлайн покупка на продукт(и) се счита за сключен.

7.2. Поради естеството на поръчаните стоки, Поръчки не могат да бъдат отказвани от страна на Клиента след приемането им за изпълнение от Ресторанта, а именно след като Клиентът получи Имейл от Ресторанта, че е Приел за изпълнение поръчката. Поръчка, приета за изпълнение от Ресторанта, обвързва Клиента, като той е длъжен да я приеме и да я заплати, освен ако доставените стоки се разминават с поръчаното от Клиента.

7.3. Ресторантът е длъжен да уведоми Клиента в случай на невъзможност за изпълнение на заявените от Клиента стоки във възможно най-кратък срок.

7.4. Всяка отделна Поръчка се изпълнява на стойност и при другите условия, които са посочени на Клиента преди финализиране на съответната Поръчка. Тези условия се отнасят единствено до съответната Поръчка, която бива финализирана, като Ресторантът не гарантира, че в бъдеще Клиентът ще може да извършва Поръчки при същите условия.

7.5. Ресторанта има право да откаже Поръчка и/или предаване на напитки, съдържащи алкохол, както и на други продукти, за чиято консумация има възрастово ограничение, когато Клиентът не може да удостовери възрастта си или откаже да го направи в случай на основателни съмнения от страна на Ресторанта.

8. ПЛАЩАНЕ

8.1. Клиентите заплащат стойността на своята поръчка при нейното получаване от съответния ресторант.

9. ОТГОВОРНОСТ

9.1. menu24.bg не носи отговорност за качеството и количеството на доставената храна от ресторантите, за доставката на храната, както и за представянето на ястията в онлайн менютата на ресторантите.
menu24.bg е само онлайн платформа, посредством която, ресторантите приемат поръчки за храна от Клиентите.

9.2. Ресторантите в уебсайта menu24.bg носят отговорност за качеството на храната, спазването на необходимите правила и условия при нейното приготвяне и доставяне. Ресторантите носят отговорност за коректното представяне на ястията, с текст и снимки, в менюто им публикувано в уебсайта menu24.bg

9.3. Клиентите на уебсайта menu24.bg носят отговорност за попълване на верни и коректни данни за контакт и доставка на поръчаната от тях храна.

9.4. menu24.bg не носи отговорност за публикувани в платформата външни препратки към други сайтове и ресурси.

9.5. menu24.bg не носи отговорност за претърпени от Клиента имуществени и неимуществени вреди, претърпени загуби или пропуснати ползи в случай на неспазване на настоящите Общи условия от страна на Клиента или поради други, независещи пряко от menu24.bg причини, и/или когато това се дължи на обстоятелства извън контрола на menu24.bg, например при временни проблеми с хостинг услугите.

10. Интелектуална собственост

10.1. Съдържанието в платформата menu24.bg, както и свързаните търговски марки, са обекти на интелектуална собственост, закриляни по силата на действащото българско и приложимото международно законодателство.

10.2. menu24.bg има право да използва получени от своите Клиенти коментари и препоръки за развитие на своите услуги като свои, по пряк или косвен начин и без да дължи възнаграждение за това.

Дата на последна актуализация на "Общи условия": 20.11. 2020 г.