Моля, запознайте се с настоящата политика за поверителност и защита на лични данни преди да осъществите достъп до онлайн платформата. Ако не сте съгласни с едно или повече от условията, моля не посещавайте уебсайта и не използвайте услугите предлагани от платформата.

1. Въведение

Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви запознае какви лични данни събираме от потребителите на уебсайта www.menu24.bg, за какви цели ги използваме, как ги съхраняваме и как ги обработваме. Платформата www.menu24.bg е собственост на "Алиенс Тех" ЕООД, което е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с EИК 203201206, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Тодор Каблешков 4. Подхождаме отговорно към съхранението на Вашите лични данни и събираме само необходимите данни, за да извършим услугата предоставяна от Платформата.

Настоящата Политика за поверителност е неизменна част от нашите Общи условия за използване на Уебсайта („Общи условия”), които може да видите << тук >>. Дефинициите, предоставени в нашите Общи условия, са приложими и в настоящата Политика за поверителност.

2. Какви лични данни събираме

2.1. Регистрация в платформата

Когато се регистрирате в онлайн платформата Menu24.bg, Вие ни предоставяте следните Ваши лични данни:
- име
- фамилия
- имейл (електронен адрес)
- телефон

2.2. Осъществяване на поръчка

Тези данни са необходими, за да бъде изпълнена Вашата поръчка от Ресторанта. Данните, които предоставяте са следните:
- име
- фамилия
- имейл (електронен адрес)
- телефон
- адрес за доставка

2.3. Данни, които събираме, чрез "бисквитки":

Бисквитките (Cookies) са малки текстови файлове, които платформата може да съхранява на Вашето устройство, когато посещавате menu24.bg. Можете да се запознаете с нашата Политика за бисквитките <<Тук>>, тя е неизменна част от настоящата Политика за поверителност.

3. Цели на съхранение и обработка на Вашите лични данни

3.1. За да осигурим точното изпълнение на Вашата поръчка

3.2. Да се свържем с Вас при необходимост или Ресторантът да се свърже с Вас, относно въпроси свързани с поръчката Ви

3.3. Да ви осигурим достъп до услугите на платформата, чрез верификация с потребителско име и парола, избрани от Вас при регистрацията Ви

3.4. За статистически анализ относно посещаемостта на Платформата

4. Кой има достъп до Вашите лични данни?

4.1. Служителите на Menu24.bg имат достъп до Вашите лични данни за целите на поддръжка и развитие на Платформата и Услугите, но същите са обвързани от задължение за спазване на конфиденциалност по отношение на данните, до които имат достъп във връзка с осъществяване на тази дейност.

4.1. Ресторанти
Ресторантите, към които сте направили поръчка през платформата menu24.bg, имат достъп до Вашите лични данни (име, фамилия, имейл, телефонен номер, адрес за доставка), по този начин Ресторантът извършва доставката на Вашата поръчка. Ресторантът носи своят отговорност и има задължения по отношение на обработката на Вашите лични данни. Ако имате въпроси относно начина, по който Ресторантът обработва вашите лични данни, трябва да се свържете директно с Ресторанта.

4.3. Трети страни
Възможно е да споделяме данни, които не Ви идентифицират лично, с нашите партньори (маркетинг агенции и други бизнес партньори, които са приели да спазват настоящата Политика за поверителност) с цел предоставяне с Ваше съгласие на информация относно продукти и услуги, както и промоции и оферти.
По силата на съдебно решение или властнически акт на публичен орган можем да бъдем задължени да разкрием самоличността на Потребител, особено в случай на разследване на нарушения на права на трети страни или неправомерно придобиване на лични данни.

5. Вашите права относно предоставените лични данни

5.1. Ако имате регистриран акаунт в menu24.bg, имате достъп до акаунта си по всяко време, който Ви дава възможност да прегледате и актуализирате личната си информация, която сте ни предоставили. Можете също да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.

5.2. Освен това, съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR - Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:
- Правото на достъп до личните данни, които Menu24.bg обработва за Вас и да получите копие от тях - можете да го направите, като влезете в профила си или се свържете с нас на имейл office@menu24.bg
- Право да искате коригиране, на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@menu24.bg
- Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи
- Право да искате изтриване на личните Ви данни
- Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на: office@menu24.bg
- Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат - трябва да ни изпратите искането си на имейл : office@menu24.bg
- Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това.

За въпроси, свързани със защитата на лични данни, местният надзорен орган е:
Комисия за защита на лични данни, адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2, Тел. +359 2 915 3580, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: http://www.cpdp.bg/

6. Съхраняване и защита на личните данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни за срок не по-голям от необходимия за да се спазят Общите условия за ползване на Платформата и да можем да Ви предоставим услугите, описани в тези Условия и Политиката за поверителност. Полагаме необходимите грижи и мерки за надеждно съхраняване на Вашите лични данни. Използваме Вашите данни само за целите описани в тази Политика и спазваме установени правила за поверителност при обработването и съхранението им. Предприели сме необходимите технически мерки за да защитим Вашите лични данни от неправомерен достъп, унищожаване или загуба.

7. Данни за контакт с нас

При всякакви въпроси относно съхранението и обработката на Вашите личните данни, може да се свържете с нас на : office@menu24.bg

Последна актуализация на Политика за поверителност: 20.10.2020 г.